O firmie Nasze usługi Cynkowanie ogniowe Wymagania technologiczne Powłoka cynkowa Jakość - PN-EN ISO 1461 Galeria Dojazd Kontakt

Przygotowanie detali do cynkowania - zobacz

 strona główna

  napisz do nas

 
JAKOŚĆ - NORMA PN-EN ISO 1461
Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi spełniać wymagania określone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania", która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN ISO 1461:1999, stanowiącej wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999.

Skrót EN oznacza - Europaische Norm (European Standard), czyli, że dokument, który został wyszczególniony powyżej, jest jednocześnie norma europejską. Skrót EN ISO oznacza, że dokument ten jest jednocześnie normą europejską oraz normą międzynarodową.

Co daje nam norma:

 1. Określa czym jest cynkowanie ogniowe - "Cynkowanie ogniowe jest formowaniem powłoki cynku i/ lub stopów cynk-żelazo na produktach żelaznych i stalowych poprzez zanurzenie przygotowanej stali lub żeliwa w stopionym cynku",
 2. Określa grubość powłok w zależności od grubości materiału, z którego wykonane zostały elementy przeznaczone do cynkowania (zgodnie z PN-EN ISO 1461),
 3. Określa grubości powłoki na stalowych elementach gwintowanych, które zostały ocynkowane w procesie cynkowania ogniowego z odwirowaniem:

Określenie grubości powłok w zależności od grubości materiału, z którego wykonane zostały elementy przeznaczone do cynkowania (zgodnie z PN-EN ISO 1461):

Określenie grubości powłoki na stalowych elementach gwintowanych, które zostały ocynkowane w procesie cynkowania ogniowego z odwirowaniem:

Element ocynkowany po obróbce wykończeniowej z usuniętymi nadlewami i soplami

Najważniejsze uwagi dotyczące powierzchni elementów i konstrukcji ocynkownych (powłoki cynkowej):

 1. powierzchnia powłoki musi być wykonana w sposób ciągły i musi być pozbawiona wad, które uniemożliwiają lub znacznie ograniczają własności użytkowe ocynkowanego elementu,
 2. dopuszczalne jest występowanie nadlewów cynku w miejscach wycieku cynku,
 3. powierzchnia ocynkowanego elementu musi być pozbawiona dużych i ostrych nadlewów cynku w postaci wiszących sopli,
 4. wszystkie grube i nie dające się łatwo usunąć nadlewy w postaci tzw. falbanek muszą zostać usunięte w procesie obróbki wykańczającej po ocynkowaniu ogniowym,
 5. większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo, jednak jakość uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego stali, w szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C) i fosforu (P).
  Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%, a zawartość krzemu nie powinna zawierać się w przedziale od 0,03% do 0,12% oraz powyżej 0,3%, gdyż wówczas obserwuje się tzw. efekt Sandelina - powłoka cynkowa staje się matowo-szara i chropowata, nierównomierna, mało przyczepna i krucha.
  W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor, należy obliczyć wartość ekwiwalentu Esi = Si+2,5xP (gdzie Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali). Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej dla (Si)
  ,
 6. w przypadku gdy element lub konstrukcja przeznaczona do cynkowania ogniowego wykonana jest z różnych rodzajów stali (niejednorodna struktura powierzchni zewnętrznej, różnice w składzie chemicznym) powłoka cynkowa po ocynkowaniu może w znacznym stopniu być zróżnicowania na jednym elemencie lub konstrukcji (mieć różny wygląd i różną grubość),
 7. przy przedmiotach niewłaściwie skonstruowanych pod względem przygotowania do cynkowania ogniowego, może dojść do występowania lokalnych zapowietrzeń, wycieków resztek z procesu trawienia, które tworzą brązowo - rdzawe zacieki na powłoce cynkowej,
 8. tzw. "biała rdza" (biały korozja) na powłoce cynkowej nie stanowi usterki i nie stanowi tym samym podstawy do reklamacji. W tym przypadku ważne jest prawidłowe przechowywanie "świeżo" ocynkowanych elementów (zadaszona konstrukcja, która zapewni ochronę przed deszczem, śniegiem, gromadzeniem wilgoci na "świeżo" ocynkowanych elementach),
 9. w przypadku termicznego odkształcenia elementów w procesie cynkowania ogniowego, w wyniku wyzwolenia naprężeń wewnętrznych, ocynkownia nie ma obowiązku prostowania takich elementów (jednak dbając o jakoś świadczonych usług, wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, po konsultacji i po uzgodnieniach z klientem, do cynkowania ww. elementów stosujemy cynkowanie w odpowiednio do tego przygotowanych przyrządach),
 10. w profilach zimno formowanych wystąpić mogą zgrubienia powłoki w postaci pasków.
 11. zalanie cynkiem małych otworów na elementach przeznaczonych do cynkowania jej zazwyczaj następstwem niezachowania w procesie projektowania odpowiednich proporcji odnośnie średnicy otworu i grubości materiału.

Przykładowe elementy ocynkowane po konsultacji technologicznej z ocynkownią.

Elementy ocynkowane z widoczną różnicą w wyglądzie powłoki cynkowej (jaśniejszy wygląd stopy) - różne rodzaje stali i "duża" zawartość krzemu w profilu z otworami

Właściwe składowanie "świeżo" ocynkownych elementów

Właściwe składowanie "świeżo" ocynkownych elementów

Elementy ocynkowane po konsultacji technologicznej z ocynkownią

Zakładowe świadectwo jakości

Zgodnie z postanowieniami normy PN - EN ISO - 1461 każdy wykonawca powłoki cynkowej, zawsze kiedy jest to wymagane przez zleceniodawcę, powinien wystawić świadectwo wykonania powłoki zgodnie z normą.

Informacje, które musi podać lub o które może zostać czasami poproszony Zleceniodawca:

1. Skład stali,
2. Identyfikacja krytycznych obszarów,
3. Próbka, która pokazuje wymaganą jakość powłoki,
4. Wymagania w zakresie szczególnych grubości powłok,
5. Specjalne wymagania renowacyjne,
6. Informacje, czy ocynkowane części powinny być obrabiane dodatkowo lub / czy będą dodatkowo pokrywane lakierową,
7. Uzgodnienia dotyczące odbioru jakościowego ocynkowanych elementów.

Szczegółowe informacje o powłoce cynkowej znajdziecie państwo w dziale POWŁOKA CYKOWA - charakterystyka i właściwości

 
Copyright © 2009
Ocynkownia Ogniowa w Owadowie
Wszystkie prawa zastrzeżone