Informacje o projekcie


Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Józef Brzeziński realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny pn. „Wdrożenie nowatorskiego sposobu cynkowania ogniowego
z wykorzystaniem unikalnego środka zwilżającego”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszty projektu

Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 8 198 500,00 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 8 198 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 279 400,00 zł (w tym środki EFRR: 2 787 490,00 zł)

Celem niniejszego projektu, planowanego przez firmę Zakład Mechaniczno – Odlewniczy jest zrealizowanie inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu nowej technologii cynkowania ogniowego wyrobów stalowych, umożliwiającej znamienne ulepszenie świadczonych przez Zakład usług.

Możliwość wdrożenia rozważanej inwestycji uzyskana zostanie przez firmę dzięki nabyciu licencji na użytkowanie technologii zgłoszonej do ochrony praw własności przemysłowej dn. 24 marca 2012r. w postaci zgłoszenia patentowego pod numerem P.398600 o nazwie: „Sposób cynkowania ogniowego wyrobów stalowych”.

Efektem wdrożenia w przedsiębiorstwie rozważanej, nowej technologii, będzie wprowadzenie do oferty firmy znacząco ulepszonej usługi cynkowania ogniowego wyrobów stalowych.

Istotnym aspektem, związanych z usługą cynkowania, jest jakość powłoki cynkowej.

narodowa_strategia

EU+EFRR_P-kolor

 

Zastosowanie opisywanej technologii pozwoli w szczególności na:

  • uzyskanie ulepszonej czystości powłoki: zmniejszenie ilości wytrąconego twardego cynku na powłoce, brak produktów rozkładu topnika na cynkowanej powierzchni itp.,
  • znamiennie zredukowanie ilości bąbli i pęcherzy, uzyskane dzięki zmniejszonemu zawodorowaniu powierzchni,
  • uzyskanie możliwości malowania proszkowego cynkowanych powierzchni, możliwości uzyskania fakturowanej powierzchni, możliwości dalszej obróbki cynkowanego elementu, możliwości cynkowania elementów obrabianych laserowo (bez obróbki strumieniowo ciernej).

 

Linki do stron internetowych

Portal Funduszy Europejskich Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

top