W fazie projektowania należy uwzględnić przede wszystkim:

 • wymiary wanny cynkowniczej (tzw. wymiary robocze, czyli to jakie największe, najdłuższe, najszersze elementy mogą zostać w niej ocynkowane),
 • wszystkie konsekwencje termiczne,
 • indywidualne cechy elementu przeznaczonego do cynkowania,
 • przewidywane metody montażu konstrukcji ocynkowanej,
 • stan powierzchni elementów stalowych przed cynkowaniem.

IMAG0205 500x200

 

 

Przygotowanie powierzchni wyrobów stalowych i żeliwnych

Przygotowanie powierzchni wyrobów stalowych i żeliwnych przed cynkowaniem ogniowym polega najczęściej na wykonaniu trzech niżej wymienionych operacji. Te operacje to:

 • Śrutowanie

  Strumieniowo-ścierna obróbka czyszcząca (śrutowanie) – Jest to operacja podczas której na powierzchnie przedmiotu skierowany zostaje z dużą prędkością materiał ścierny (najczęściej przygotowane ze staliwa, żeliwa utwardzonego lub w postaci ziaren stalowych). W wyniku tej operacji zostają w szybkim czasie usunięte grube warstwy zgorzeliny, rdzy, grafitu lub naskórka odlewu.
  W Ocynkowni Ogniowej w Owadowie obecnie wykorzystywana jest wirnikowa obróbka ścierna (dla małych i średnich detali stalowych i żeliwnych), która jest najbardziej wydajną mechaniczną metodą oczyszczania i przygotowywania powierzchni.

 • Odtłuszczanie

  Ten etap przygotowania powierzchni polega na wyeliminowaniu zanieczyszczeń
  z powierzchni detalu lub konstrukcji, poprzez usunięcie z niej zabrudzeń, cieczy
  i pyłów, głównie pochodzenia organicznego. Chodzi tutaj głównie o produkty oleiste oraz o smary i jego pochodne. Odbywa się to w odpowiednio przygotowanym roztworze alkalicznym lub w środkach o odczynie kwaśnym.

 • Trawienie

  Ta operacja ma na celu usunięcie z powierzchni substancji niemetalicznych. Najczęściej są to tlenki (w tym przede wszystkim tlenki żelaza) w postaci rdzy lub zgorzeliny. Odbywa się to poprzez kąpiel w kwasie solnym (HCL) o odpowiednim stężeniu (najczęściej początkowe stężenie to 18%) i w odpowiedniej temperaturze (temperatura zbliżona do temperatury pokojowej). Efektem prawidłowego przeprowadzenia operacji trawienia jest uzyskanie czystej powierzchni pozbawionej warstw tlenkowych.

 • Topnikowanie

  Głównym zadaniem tego etapu przygotowania powierzchni wyrobów stalowych
  i żeliwnych do cynkowania ogniowego jest przede wszystkim poprawienie zwilżalności podłoża przez ciekły cynk, a także zabezpieczenie odtłuszczonego
  i wytrawionego wyrobu przed utlenianiem powierzchni, aż do momentu zanurzenia w roztopionym cynku.

Wymagania szczegółowe

 • Powierzchnia elementów i konstrukcji przeznaczonych do cynkowania

  Powierzchnia powinna być pozbawiona wszelkich:

  zawalcowań, zgorzelin, ostrych krawędzi, odprysków spawalniczych, pozostałości po powłoce malarskiej, pozostałości po oznaczeniach farbą lub po cechowaniu, znakowaniu, zanieczyszczeń smarami, emulsjami, innych materiałów stosowanych przy trasowaniu, wierceniu, spawaniu. wstawek z elementów ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie.

 • Połączenia spawane

  Połączenia spawane powinny być wykonane metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. W przypadku spawania elektrodą należy dokładnie usunąć (otłuc) otulinę spawalniczą. Jest to konieczne w celu zminimalizowania ewentualnych wad powłoki. Nie zaleca się tej metody, ponieważ spawanie elektrodą powoduje pogorszenie jakości powłoki cynkowej uzyskiwanej na spawach.

 • Otwory (wycięcia) technologiczne

  Wszystkie elementy i konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego muszą posiadać odpowiednie otwory (wycięcia) technologiczne, które umożliwią swobodny przepływ cynku zewnątrz i wewnątrz, odpowietrzenie elementu lub konstrukcji. Oprócz tych otworów konieczne jest, aby taki element lub konstrukcja posiadała dodatkowe otwory, które umożliwią jest zamocowanie (podwieszenie).

 • Cynkowanie powierzchni spawanych na tzw. zakładkę

  W przypadku cynkowania powierzchni spawanych na tzw. zakładkę, spoina powinna być wykonana w sposób staranny, a co najważniejsze powinna być szczelna ze wszystkich stron (spawanie na około – ciągły spaw).
  Niewskazane jest mieszanie gatunków (rodzajów) stali w jednym elemencie lub konstrukcji przeznaczonej do ocynkowania. Taki element lub konstrukcja powinna składać się tylko i wyłącznie z jednego gatunku stali.

 • Mieszanie gatunków stali

  Niewskazane jest mieszanie gatunków (rodzajów) stali w jednym elemencie lub konstrukcji przeznaczonej do ocynkowania. Taki element lub konstrukcja powinna składać się tylko i wyłącznie z jednego gatunku stali. Większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo, jednak jakość uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego stali,
  w szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C) i fosforu (P).

  Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%,
  a zawartość krzemu nie powinna zawierać się w przedziale od 0,03% do 0,12% oraz powyżej 0,3%, gdyż wówczas obserwuje się tzw. efekt Sandelina – powłoka cynkowa staje się matowo-szara i chropowata, nierównomierna, mało przyczepna i krucha.

  W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor, należy obliczyć wartość ekwiwalentu
  Esi = Si+2,5xP (gdzie Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali). Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej dla (Si).

 • Przedmioty niewłaściwie skonstruowane

  Przy przedmiotach niewłaściwie skonstruowanych pod względem przygotowania do cynkowania ogniowego, może dojść do występowania lokalnych zapowietrzeń, wycieków resztek z procesu trawienia, które tworzą brązowo – rdzawe zacieki na powłoce cynkowe.

 • Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby lub sworznie

  Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby lub sworznie powinien wynosić
  ok. 2 mm.

 • Termiczne odkształcenie elementów procesie cynkowania

  W przypadku termicznego odkształcenia elementów w procesie cynkowania ogniowego, w wyniku wyzwolenia naprężeń wewnętrznych, ocynkownia nie ma obowiązku prostowania takich elementów (jednak dbając o jakoś świadczonych usług, wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, po konsultacji i po uzgodnieniach
  z klientem, do cynkowania ww. elementów stosujemy cynkowanie w odpowiednio do tego przygotowanych przyrządach).

 

Wymagania technologiczne – Przykłady przygotowania konstrukcji do cynkowania ogniowego

 • Usztywnienia i połączenia spawane
  W przypadku usztywnień i połączeń spawanych profili nośnych należy unikać nakładek.

  1

   

 • Usztywnienie z kątowników

  W przypadku wykorzystania usztywnień z kątowników należy zostawić odstęp od elementu głównego w celu swobodnego spłynięcia cynku.

  2

 • Przyspawane wzmocnienia

  W przypadku przyspawanych wzmocnieniach należy przewidzieć odpływ cynku.

  3

   

 • Żebra wzmacniające

  W przypadku zastosowania żeber wzmacniających należy zostawić wycięcie w narożu, w celu umożliwienia wpływu i spływu cynku.

  4

 • Profile zamknięte

  W przypadku projektowania profili zamkniętych konieczne jest zapewnienie otworów na wprowadzenie cynku i odprowadzenie powietrza.

  5

 • Wykorzystanie wewnętrznej przesłony do usztywniania profili lub rur

  W przypadku wykorzystania wewnętrznej przesłony do usztywnienia profilu lub rury, konieczne jest zastosowanie przesłony z pościnanymi narożami, a w przypadku większych profili, konieczne jest także zapewnienie otworu po środku przesłony.


 • Połączenie spawane (doczołowe)

  W przypadku takiego połączenia spawanego (doczołowego) zalecane jest wywiercenie otwory, w celu odprowadzenia potencjalnej wilgotności, która mogła się zgromadzić pomiędzy dwoma płaszczyznami (np. poprzez nieszczelne spawy)


 • Konstrukcje rurowe

  W przypadku konstrukcji rurowych lub podobnych, należy przewidzieć otwory technologiczne, tak aby zapewnić łatwe wpłynięcie cynku i łatwe odpowietrzenie konstrukcji.

 • Elementy wykonane z zaślepionych rur lub profili

  W przypadku elementów wykonanych z zaślepionych rur lub profili, należy wykonać otwory po przeciwległych stronach.


 • Konstrukcje rurowe

  W przypadku elementów przestrzennych należy poszukać innego rozwiązania, które nie będzie powodowało problemów w samym procesie cynkowania, jak również w transporcie. Oczywiście należy również pamiętać o otworach na wpłynięcie cynku i odpowietrzenie elementu.

 

Minimalne średnice otworów technologicznych w zależności od profilu
i wielkości przekroju kształtowników

Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego (mm) mniejsze niż:

Minimalna liczba otworów (mm)w przeciwległych końcach otworów przy liczbie otwarć:

Profil okrągły Profil kwadratowy Profil prostokątny 1 2 3
15 15 20×10 8
20 20 30×15 10
30 30 40×20 12 10
40 40 50×30 14 12
50 50 60×40 16 12 10
60 60 80×40 20 12 10
80 80 100×60 20 16 12
100 100 120×80 25 20 12
120 120 160×80 30 25 16
160 160 200×120 40 25 16
200 200 260×140 50 30 16

Pomoc

Masz wątpliwości dotyczące elementu do cynkowania? Nie wiesz jak go przygotować?
Prześlij do nas szkic, zdjęcie lub rysunek techniczny i skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania.

Kontakt

top