Malowanie ogniowe – czy chroni przed ogniem?

malowanie proszkowe jako ochrona przed ogniem

Pomimo ogromnych postępów technologicznych ogień wciąż stanowi poważne zagrożenie dla dzisiejszych budynków. Aby powstrzymać żywioł, ograniczyć straty w mieniu i zapewnić użytkownikom czas na ewakuację powstały szczegółowe normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Jednym z ważnych elementów pasywnej ochrony przed ogniem jest wykorzystanie niepalnych farb, które ograniczają szybkość rozprzestrzeniania się żywiołu.

Czy malowanie proszkowe chroni przed ogniem?

W przeciwieństwie do tradycyjnych farb, wykorzystujących łatwopalne rozpuszczalniki, niektóre lakiery proszkowe zaliczane są do materiałów niepalnych, a wszystkie zapewniają niskie przewodnictwo cieplne. Jest to niezwykle przydatny atut podczas zwiększania ochrony przeciwpożarowej budynku, gdyż farby tego typu są chętnie wykorzystywane do malowania elementów metalowych, takich jak rury, grzejniki, wyloty wentylacji, zawory itp. Niskie przewodnictwo cieplne sprawia, że w przypadku pojawienia się ognia, pomalowana proszkowo część znacznie wolniej będzie ulegała nagrzaniu, co znacznie spowolni zapłon, a co za tym idzie, również utrudni rozprzestrzenianie się ognia. Jeżeli temperatura wokół gwałtownie wzrośnie, farba nie zacznie się palić, tak jak płynny lakier, ale ulegnie zwęgleniu.

Właściwości lakieru wynikają z wykorzystania żywicy epoksydowej, która zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne. Dzięki temu malowanie proszkowe stanowi nie tylko świetną metodę ochrony elementów przed korozją, promieniami ultrafioletowymi, uszkodzeniami mechanicznymi oraz chemicznymi, ale również pomaga zabezpieczyć budynek przed pożarem.

Malowanie proszkowe a ochrona przed ogniem

Ze względu na swoje właściwości, farby proszkowe są wykorzystywane do malowania w miejscach szczególnie narażonych na wybuch pożaru – np. na platformach wiertniczych, w magazynach materiałów łatwopalnych lub rafineriach. Ze względu na surowe wymagania, lakiery stosowane w takich budynkach muszą odpowiadać europejskiej DIN EN 13501-1, która określa zachowanie materiałów w kontakcie z ogniem. Farby przeciwpożarowe pod wpływem wysokiej temperatury zaczynają pęcznieć i przybierają formę podobną do piany. Taka struktura tworzy dodatkową warstwę izolującą element przed ogniem oraz spowalnia jego nagrzewanie. Podczas spieniania wydzielane są niepalne gazy, dzięki czemu nie zachodzi ryzyko przypadkowego zapłonu oraz zatrucia znajdujących się w pobliżu ludzi.

Należy przy tym pamiętać, że nawet najlepszy lakier proszkowy stanowi jedynie element pasywnej ochrony przed ogniem. Aby stworzyć skuteczny system przeciwpożarowy, niezbędna jest obecność środków aktywnych, czyli takich, które czynnie zwalczają ogień. Jednakże w niektórych pomieszczeniach o niskim ryzyku pojawienia się ognia – np. niewielkich przestrzeniach, w których nie są przechowywane materiały palne – pasywne środki przeciwpożarowe są w stanie doprowadzić do opanowania pożaru w zarodku. Podczas wyboru lakieru proszkowego, który ma zostać wykorzystany w miejscach szczególnie narażonych na pożar, należy kierować się wytycznymi normy DIN EN 13501-1 i skorzystać z farby spełniającej najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Powłoka proszkowa. Trwałość, typy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

top